bittibuis.tr.gg
  Neden Halkla ilişkiler
 


universitelianlatsin.com/neden-halkla-iliskiler-ve-tanitim-bolumu
Neden Halkla İlişkiler? 
İletişim Bilimlerinin temel alanlarından biri olan Halkla İlişkiler, kamuoyunda algı, tutum ve beklentiler üzerine araştırmalar yapar; bunların sonuçlarına göre etkinlikler planlar ve uygular. Kurum içi iletişimi geliştirerek kurum kimliğinin ve kurumsal imajın oluşturulup yönetilmesine öncülük eder. Kurumsal itibarı sağlamaya yönelik olarak medya ilişkilerini yönetir; sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri üretir. Iletişim teknolojisinin sağladığı olanakları kullanarak kurumsal varlığı, sanal ortama uyarlar ve sosyal medya uygulamaları geliştirir.
 
Bugünün dünyasında eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, ekip içinde çalışabilen, olağan ve olağanüstü durumlar için strateji geliştirebilen, yüz yüze iletişim becerisine sahip, iletişim teknolojilerini etkin kullanabilen kişilere duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu bağlamada Bölümümüz, sorunları analiz ederek çözebilen, üretken, yaratıcı, özgüven sahibi, çevrelerine saygılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek misyonuyla hareket etmektedir. 
 
   
 
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=